اطلاع رسانی و اینترنت

کارشناس مسئول اطلاع رسانی و اینترنت:
فرشاد پیکرستان

 

شماره تماس:

 

۰۶۱۳۳۱۶۳۳۱۰

نشانی محل کار: مجتمع اداری- طبقه سوم

شرح وظایف:
کاربر ارشد سامانه اتوماسیون آموزش

- کنترل و مدیریت کلیه بخش های نرم افزار آموزشی واحد دانشگاهی

شرح وظایف:

این بخش وظیفه طراحی و به روز رسانی صفحات سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز را به عهده دارد.
از عمده فعالیتهای انجام شده این بخش:
طراحی و به روز رسانی صفحات دانشگاه
صفحات دانشکده‌ها و زیر مجموعه‌های آن.
معاونت‌ها و چارت زیر مجموعهٔ ایشان.
اطلاع رسانی همایش‌ها و اطلاعیه‌ها و سمینار‌ها برای شرکت استادان و دانشجویان.
کتب تالیفی و ترجمه شده در سطح کل واحد‌ها به منظور پیگیری و استفاده استادان.
اخبار و وقایع دانشگاه و آرشیو آن‌ها.
تهیه راهنماهای استفاده از بخش‌های مختلف سایت.
گسترش وب سایت انگلیسی و عربی واحد، که شامل همهٔ موارد فوق، از طراحی تا به روز رسانی وب سایت فارسی می‌شود، می‌گردد.
پاسخگویی ایمیل‌ها و روابط عمومی سایت.
راه اندازی وب سایتهای مجلات واحد.
راه اندازی وب سایت‌های مرکز تحقیقات علوم انسانی و اسلامی، مشاوره و راهنمایی و بانک اطلاعات پژوهشی پایان نامه‌های دانشجویی.
تور مجازی

برنامه‌های میان مدت و دراز مدت برای سایت دانشگاه:
راه اندازی پرتال جامع وب سایت دانشگاه.
راه اندازی کلاس‌های ضمن خدمت کارکنان و استادان به صورت مجازی.

 

کارشناس اینترنت و اتوماسیون اداری:
ندا جمیشماره تماس:

۰۶۱۳۳۱۶۳۵۱۲

نشانی دفتر: ساختمان شهید بهشتی طبقه سوم