ریاست واحد

 

دکتر شهرام لک
در هجدهم اسفندماه سال 1350 در شهر اهواز متولد شد .تحصیلات خود  در دورة ابتدایی, راهنمایی و دبیرستان را در مدارس شهر اهواز سپری نمودند. در سن 22 سالگی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز مدرک مهندسی زراعت و اصلاح نباتات را دریافت نموده و در سن 25 سالگی یعنی در سال 1375 از مقطع کارشناسی ارشد رشته زراعت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان فارغ التحصیل شد و در همان سال نیز به عنوان عضو هیأت علمی گروه زراعت در دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز مشغول به کار شدند. در سال 1385 دانشنامه‌ی دکتری زراعت خود را با درجه ممتاز اخذ و به فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی خود در حوزه کشاورزی با گرایش زراعت ادامه دادند.


اهم مسئولیت‌ها و فعالیت‌های علمی ـ تحقیقاتی دکتر شهرام لک در طی سال‌های فعالیت‌ در دانشگاه آزاد اسلامی به شرح ذیل بوده‌اند:

1- تدریس در مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه از سال 1375 تا کنون.
2- مدیریت گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز طی سال‌های 1376 تا 1380.
3- رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز طی سال‌های1378 تا 1382.
4- معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال 1382.
5- معاون آموزشی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان در طی سال‌های 1386 تا 1387.
6- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خوزستان از سال 1387 تا کنون.
7- کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز در سال 1382.
8 - چاپ مقالات متعدد در مجلات علمی ـ پژوهشی و ISI و شرکت در همایش‌ها وکنفرانس‌های علمی.
9- 1جرای طرح‌های مصوب پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی.
10- کسب عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد  علوم و تحقیقات خوزستان در سال 1388.

اهم وظایف واختیارات ریاست واحد
1- تعیین سیاستهای کلی و خط مشی اجرایی واحد منطبق با ضوابط و مقررات سازمان مرکزی
2-نظارت و کنترل در اجرای دقیق مصوبات و دستورالعملهای صادره از سوی سازمان مرکزی
3-عزل و نصب رؤسای دانشکده ها و مدیران گروه های آموزشی و مدیران و مسئولان بخشهای مختلف
4-ایجاد وفاق و همدلی بین معاونین و پرسنل در راستای ایجاد بستری آرام و مطمئن
5-رهبری و ساماندهی حوزه های آموزشی، پژوهشی،اداری و مالی، دانشجویی، عمران و دفتر فرهنگ اسلامی
6-نظارت بر فعالیتهای تشکلهای دانشجویی و بسیج دانشجویی بر اساس ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی
7-ایجاد زمینه ای توام با آرامش ضمن توسعه امور رفاهی و فرهنگی مناسب جهت اعتلای سطح علمی و تخصصی دانشجویان در فضایی که حفاظت از ارزشهای دینی و حراست از دست آوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ملحوظ باشد.


وب سایت شخصی دکتر شهرام لک